Opłaty aktywacyjne
Sprawdź ile zapłącisz opłaty aktywacyjnej

Rodzaj Usługi

Umowa na 24 M-C

Umowa na Czas Nieokreślony

WiFi 10

99 zł

299 zł

WiFi 20

69 zł

299 zł

WiFi 40

39 zł

299 zł

FTTH

zabudowa Wielorodzinna

99 zł

499 zł

FTTH

zabudowa Jednorodzinna

199 zł

699 zł

Jambox Online