Opłaty aktywacyjne
Sprawdź ile zapłącisz opłaty aktywacyjnej

Rodzaj Usługi

Umowa na 24 M-C

Umowa na Czas Nieokreślony

WiFi

99 zł

299 zł

FTTH

zabudowa Wielorodzinna

99 zł

499 zł

FTTH

zabudowa Jednorodzinna

199 zł

699 zł

Jambox Online